pål johan karlsen

 
 

«La det straks være sagt at Pål Johan Karlsen har gjort en god jobb. (…) At fremstillingen gir assosiasjoner og grunnlag for egne tanker og ikke bare fungerer som en oppramsende katalog av forskningsdata, er naturligvis meget rosverdig. Hva er hukommelse er hermed varmt anbefalt.»

Tore Helstrup, Tidsskrift for

Den norske legeforening

 

«Forfatteren skal ha honnør for vellykket popularisering av et mangslungent og vanskelig tilgjengelig forskningsfelt innenfor psykologien. (…) Bokas fremste pre er at den formidler nyttig, saklig og oppdatert informasjon til dem som er interessert i å lære om hukommelse, og boka byr på underholdende og engasjerende lesning som kan skjerpe leserens appetitt på mer kunnskap.»

Sverre Andresen, Nevropsykologi

Dette er en meget tilgjengelig bok som passer både for studenter, klinikere og den nysgjerrige allmennhet. Jeg vil også anbefale boken for pårørende til pasienter med hukommelsessvikt. Mer kunnskap om hvordan hukommelsen virker, kan redusere angsten og undringene hos dem som opplever slike problemer på nært hold.»

Susanne Wiking, Tidsskrift

for Norsk Psykologforening

«Lurer du på kvifor du gløymer å ta ut søpla om morgonen, sjølv om dei du bor med har minna deg på det utallige gongar, så finn du svaret her. (…) Ei svært interessant bok.»

Anna Werenskjold, Universitas

Psykologisk forskning og praksis er konsekvensen av at det finnes uløste spørsmål og ugjorte oppgaver.

Her er noen av spørsmålene nordiske fagpersoner i psykologi har forsøkt å besvare; resultatene finner du i den nye læreboka Psykologi: Inngangsporten:

• Hvordan fanges oppmerksomheten? • Krymper hjernen med alder? • Hvorfor oppgir gutter at de ønsker sex oftere, raskere og med flere partnere enn jenter gjør? • Kan biologiske og psykologiske virkninger av alkohol skilles fra hverandre? • Hvor ligger stedssansen? • Hva utløser de eldste barndomsminnene? • Hvor mange fengelsinnsatte har personlighetsforstyrrelse? • Hvor vanlig er personlighetsforstyrrelser i Oslo? • Skyldes ADHD svikt i grunnleggende læringsmekanismer? • Kan forhold under forsterstadiet påvirke intelligens i voksenalder? • Kan digital oppfølging bidra til røykeslutt? • Har gutter og jenter ulik moralsk orientering? • Har vi ubevisste fordommer? • Gir belastende hendelser økt risiko for depresjon? • Hvem har unge mest lyst å ligne på? • Hvilke ungdommer havner i voldelige gjenger? • Hvor i hjernen tolkes ansiktsuttrykk?

    Les mer