innledning fra innføringsboka Hva er hukommelse (Universitetsforlaget, 2008).

Foredrag under Studentfestivalen ved Universitetet i Oslo.