16 husketriks fra den populærvitenskapelige boka Hva er hukommelse (Universitetsforlaget, 2008).

Alle foto: RUNE MYHRE